• คือผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ หลายรูปแบบ
  เราคัดกรองและรวบรวมที่ดินผู้ขายฝาก
  และผู้รับซื้อฝากที่มีคุณภาพไว้ในที่เดียว
  โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

 • 1. การขายฝาก และกฎหมายการขายฝาก

 • 2. อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาสัญญาขายฝาก

  อัตราดอกเบี้ยการขายฝากกำหนดไว้ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาที่ให้ขายฝากนั้นทำได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี หรือแล้วแต่ตกลง

  หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ สามารถขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 10 และต้องทำเรื่องขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินก่อนครบกำหนดสัญญา

 • 3. หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก และไม่รับขายฝาก

  หลักทรัพย์ที่เรารับขายฝาก

  • ที่ดินเปล่า
  • บ้านเดี่ยว
  • คอนโด
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • ทาวน์โฮม
  • อาคารสำนักงาน
  • อาคารพาณิชย์
  • ตึกแถว
  • อพาร์ทเม้นท์
  • รีสอร์ท
  • โรงแรม
  • โรงงาน

  หลักทรัพย์ที่ไม่รับขายฝาก

  • หลักทรัพย์ที่ตาบอด
  • หลักทรัพย์ที่ไม่ติดซอย
  • หลักทรัพย์ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูง รัศมี 100 เมตร
  • ที่ดินว่างเปล่า ขุดบ่อปลา
  • ที่ดินว่างเปล่ารกร้าง
  • ที่ดินว่างเปล่าที่โดนขุดหน้าดินไปขาย
  • ที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อ
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่เป็นปลวก
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่ร้าว หรือโครงสร้างทรุด
  • บ้าน หรือ อาคาร ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเกินกว่า 5 ปี
 • 4. ยื่นข้อเสนอ คืออะไร

  ยื่นข้อเสนอ คือ การที่ผู้รับซื้อฝากจะเข้าไปสู่ระบบการเสนอราคาแข่งขันกันในทรัพย์สินที่มีการขายฝาก โดยมีรูปแบบการประมูล 2 วิธี คือ 1.ประมูลด้วยราคาขายฝาก 2.ประมูลด้วยดอกเบี้ย จนได้ผู้รับซื้อฝากที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูลในทรัพย์นั้น ทั้งนี้ข้อเสนอจะถูกเลือกโดยผู้ขายฝาก(เจ้าของทรัพย์)

  เงื่อนไขในการประมูล

  • 4.1 ประมูลด้วยดอกเบี้ย -ราคาทรัพย์สูงสุด 50 % ของราคาประเมินค่าทรัพย์ ณ ปัจจุบัน ดอกเบี้ยเปิดประมูลที่ 15% ต่อปี bid ดอกเบี้ยต่ำลงได้ครั้งล่ะ 0.25% bid ได้ต่ำสุดที่ดอกเบี้ย 5% ต่อปี
  • 4.2 ประมูลด้วยราคา - ดอกเบี้ยคงที่ 15% ต่อปี ราคาเปิดประมูลที่ 30% ของราคาประเมินค่าทรัพย์ ณ ปัจจุบัน bid ราคาเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 50,000 บาท และ 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินที่ขายฝาก bid ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินค่าทรัพย์ ณ ปัจจุบัน
  • *****กรณีการ ยื่นข้อเสนอ ของผู้รับซื้อฝาก ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับคือ*****
   การถือครองทรัพย์ตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่ลงทุน ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่ำ รวมถึงมูลค่าที่ดินที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าที่ดินจริงในตลาดที่ดิน ดังนั้นผู้รับซื้อฝากจึงมั่นใจได้ว่า แม้ไม่ได้รับการไถ่ถอนที่ดินตามกำหนด ผู้รับซื้อฝากจะได้รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเต็ม ซึ่งสามารถนำไปขายหรือใช้ประโยชน์อื่นได้ต่อไป
 • 5. การทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

  การทำสัญญาขายฝากจะไปทำที่สำนักงานที่ดิน เท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Zazzet ประสานงานระหว่างผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก จึงทำให้สมาชิกไม่พลาดทั้งในเรื่อง กระบวนการ และขั้นตอนการนัดหมาย

 • 6. การไถ่ถอนทรัพย์ และการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนทรัพย์

  การขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากที่ดิน
  ผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากต้องไปดำเนินการจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน โดยการขยายระยะเวลาต้องขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

  การไถ่ทรัพย์
  เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากสามารถนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปชำระต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน กรรมสิทธิ์ก็จะกลับไปเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • 6.1 ให้ผู้ขายฝากแจ้งไปยังผู้ซื้อฝากล่วงหน้า 30 วัน เพื่อกำหนดการนัดหมายไปสำนักงานที่ดิน
  • 6.2 สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียม
   • 6.2.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
   • 6.2.2 เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(สินไถ่) หากชำระดอกเบี้ยครบแล้วให้นำไปเฉพาะเงินต้นพร้อมหลักฐานการ ชำระเงิน (ชำระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค เท่านั้น)
   • 6.2.3 ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝาก (บุคคลธรรมดา)
    • - ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
    • - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (คิดจากราคาประเมินราชการ นับระยะเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากถึงวัน ไถ่ถอน)
    • - ค่าอากร 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน
  • 6.3 สิ่งที่ผู้รับซื้อฝากต้องเตรียม
   • 6.3.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
   • 6.3.2 โฉนด(ตัวจริง)
    หมายเหตุ - ก่อนครบกำหนด 30 วัน ทาง Zazzet จะมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝากทาง SMS และ Email

สนใจขายฝาก     สนใจลงทุน