อสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมด 12 รายการ

(กดเครื่องหมาย + เพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน)

แสดงผล
+
อาคารพาณิชย์: อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ย่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ แยกข่วงสิงห์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง

#46
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์: อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา ย่านอำเภอเมืองเชียงใหม่ แยกข่วงสิงห์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -36 ตารางวา 304 ตร.เมตร
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 04 กรกฎาคม 2560

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 12,000,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 8,900,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมกิจการปั๊มน้ำมัน

#50
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมกิจการปั๊มน้ำมัน

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 10 ไร่ - 2 งาน -66 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 29 มกราคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 91,270,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 48,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินเปล่า: ขายฝากที่ดินนครสวรรค์

#54
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ขายฝากที่ดินนครสวรรค์

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -1 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : ไม่ระบุ บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า สระแก้ว

#55
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่า สระแก้ว

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -1 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 1,500,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมบ้านไม้สัก

#60
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมบ้านไม้สัก

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -1 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 2,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่าเชียงราย

#61
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่าเชียงราย

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -1 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 2,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่าลาดกระบัง

#62
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า: ที่ดินเปล่าลาดกระบัง

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 0 งาน -1 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 900,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: โรงแรม อ.เขาสมิง จ.ตราด

#68
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: โรงแรม อ.เขาสมิง จ.ตราด

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 71 ไร่ - 1 งาน -53 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 13 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 277,145,250.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 85,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

+
อื่นๆ: ที่ดินสวนยางพาราอายุ 15 ปี ตรงบ้านนางเกรียน อ.เมือง จ.พัทลุง ขายฝาก 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

#82
ประเภททรัพย์สิน : อื่นๆ: ที่ดินสวนยางพาราอายุ 15 ปี ตรงบ้านนางเกรียน อ.เมือง จ.พัทลุง ขายฝาก 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 2 ไร่ - 2 งาน -70 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 07 มีนาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 1,872,500.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 1,123,500.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวและร้านค้า ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง ใกล้ศาลากลางจังหวัดเพียง 5.4 กม. ขายฝาก 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

#83
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวและร้านค้า ถ.ไชยบุรี ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง ใกล้ศาลากลางจังหวัดเพียง 5.4 กม. ขายฝาก 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 0 ไร่ - 3 งาน -72 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 07 มีนาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 9,200,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 5,520,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: โรงแรม อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

#84
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: โรงแรม อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 4 ไร่ - 1 งาน -80 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 มีนาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 800,000,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 500,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

+
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมกิจการ รีสอร์ต อ.ปากช่อง นครราชสีมา

#85
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง: ที่ดินพร้อมกิจการ รีสอร์ต อ.ปากช่อง นครราชสีมา

 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • ขนาดพื้นที่ : เนื้อที่ดิน 5 ไร่ - 1 งาน -41 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 14 มีนาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 50,000,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 16,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15.00 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

เพิ่มรายการเพื่อเปรียบเทียบทรัพย์สิน

 
×

แจ้งเตือน!

สามารถเปรียบเทียบรายการสินทรัพย์มากสุด 5 รายการค่ะ