• ผู้รับซื้อฝาก

  • ทำไมควรรับซื้อฝากกับเรา

  • ขั้นตอนการรับซื้อฝาก และ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

  • เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ (Term of Use) สำหรับผู้รับซื้อฝาก

    ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Zazzet (ต่อไปนี้เรียกว่า " ซีแอซเซ็ท ") เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ใช้อธิบายเงื่อนไขและข้อตกลงที่ใช้บังคับในการเข้าถึงสารสนเทศและ/หรือการใช้งานบน www.zazzet.com (เว็บไซต์) ซึ่งเป็นตลาดกลางผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและ/หรือบริการ ซีแอซเซ็ท ของ บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด โดยเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายกับผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับซื้อฝาก" ซึ่งให้หมายความรวมถึงผู้รับซื้อฝากที่มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ) กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

สนใจรับซื้อฝาก