อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 100

ชื่อทรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : เนื้อที่รวม 1-2-43 ไร่ ที่ดินติดถ.สาธารณะ ห่างจากใจกลางเมืองอุดรฯ ม.ราชภัฎอุดรฯ และสนามบินอุดรฯ ประมาณ 23 กม.
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
 • เนื้อที่ดิน : 1 ไร่ - 2 งาน -43 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 05 กันยายน 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 1,286,000.- บาท

ราคาขายฝาก : 771,600.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 771,600 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน