อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 89

ชื่อทรัพย์สิน : ที่ดินเปล่าจัดสรรแล้ว จ.ประจวบฯ น้ำไฟเข้าถึง ใกล้ชายหาดเขากะโหลก-สามร้อยยอด เพียง 800 เมตร

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ที่ดินจัดสรรแล้ว หน้ากว้างประมาณ 27.35 ลึก 72.75 เมตร ที่ดินติดทางสาธารณะเป็นคอนกรีตกว้าง 10 เมตร ใกล้ชายหาด, เขากะโหลก, วนอุทยานท้าวโกษา, ปราณบุรี
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • เนื้อที่ดิน : 1 ไร่ - 1 งาน -50.3 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 18 พฤษภาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : 2,751,500.- บาท

ราคาขายฝาก : 2,200,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 2,200,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน