อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 82

ชื่อทรัพย์สิน : ที่ดินสวนยางพาราอายุ 15 ปี ตรงบ้านนางเกรียน อ.เมือง จ.พัทลุง ขายฝาก 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 3 เดือน

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 72 เมตร ลึก 72,62 เมตร สาธารณูปโภคไฟฟ้า-ประปา ราคาซื้อขายที่สวนยางรอบๆติดถนนไร่ละ 8-9 แสนบาท
 • ประเภททรัพย์สิน : อื่นๆ
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 • เนื้อที่ดิน : 2 ไร่ - 2 งาน -70 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 07 มีนาคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 1,872,500.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 1,123,500.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 1,123,500 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน