อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 68

ชื่อทรัพย์สิน : โรงแรม อ.เขาสมิง จ.ตราด

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ประกอบด้วย อาคารโรงแรม 1 หลัง,อาคารร้านอาหาร 1 หลัง ฯลฯ ที่ดินตั้งอยู่ริมเขา ส่วนตัว เดินทางสะดวก ติดถนน สุขุมวิท 15 กม.
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด
 • เนื้อที่ดิน : 71 ไร่ - 1 งาน -53 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 13 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 277,145,250.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 85,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 85,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน