อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 50

ชื่อทรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมกิจการปั๊มน้ำมัน

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ขายฝากที่ดิน พร้อมกิจการปั๊มน้ำมัน (กำลังจะเปลี่ยนเป็นปั๊มบางจาก) โฉนดลอย
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เนื้อที่ดิน : 10 ไร่ - 2 งาน -66 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 29 มกราคม 2561

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 91,270,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 48,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 48,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน