อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 24

ชื่อทรัพย์สิน : ขายฝากที่ดินจัดสรร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ที่ดินจัดสรร 12-2-28 ไร่ เจ้าของไม่ปล่อยหลุด ขายฝากเพียง 6 เดือน
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • เนื้อที่ดิน : 12 ไร่ - 2 งาน -28 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 22 กันยายน 2560

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 14,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 6 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 14,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 6 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน