อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 21

ชื่อทรัพย์สิน : ขายฝากที่ดินพร้อมกิจการโรงสี จ.สุพรรณบุรี

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ขายฝากที่ดิน 10 แปลง สิ่งปลูกสร้าง 10 รายการ เครื่องจักร 17 เครื่อง เนื้อที่ 57-1-24 ไร่
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 • เนื้อที่ดิน : 57 ไร่ - 1 งาน -24 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 08 กันยายน 2560

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 801,034,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 350,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 15 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 24 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 350,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 24 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 15 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน