อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 11

ชื่อทรัพย์สิน : ขายที่ดินเปล่า อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระเเก้ว ติดถนนหมายเลข 317 (4 ช่องจราจร) จันทบุรี-สระเเก้ว

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ที่ดินเปล่าขนาด 12 ไร่ (เเปลงละ 6 ไร่ 2 เเปลงติดกัน)
 • ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 • เนื้อที่ดิน : 12 ไร่ - 0 งาน -0 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 16 สิงหาคม 2560

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : 6,000,000.- บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 6,000,000 บาท

ระยะเวลาขายฝาก : 10 เดือนข้อเสนอผู้รับซื้อฝาก

เสนอราคาขายฝาก : .- บาท

เสนอผลตอบแทน : % / ปี

 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาประเมินโดยบ.ประเมิน 6,000,000 บาท
  มูลค่าขายฝาก 6,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 10 เดือน
  อัตราดอกเบี้ย 6 %ต่อปี
  รวมดอกเบี้ยที่ได้รับ
  ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ดอกเบี้ยได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน