อสังหาริมทรัพย์

หมายเลขทรัพย์สิน : 10

ชื่อทรัพย์สิน : Home Office ลาดพร้าว 112

 • รายละเอียดทรัพย์สิน : ทาวโฮมน์ 4 ชั้น ลาดพร้าว 112
 • ประเภททรัพย์สิน : โฮมออฟฟิศ
 • ที่ตั้งของทรัพย์สิน : ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร
 • เนื้อที่ดิน : 0 ไร่ - 0 งาน -40 ตารางวา
 • วันที่ประเมินมูลค่า : 19 กรกฎาคม 2560

ราคาประเมินโดย บ.ประเมิน : ไม่ระบุ บาท

ราคาประเมินราชการ : ไม่ระบุ บาท

ราคาขายฝาก : 12,000,000.- บาท

ผลตอบแทน : 6 % ต่อปี

ระยะเวลาของสัญญา : 12 เดือน

ต้องการซื้อฝาก

ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • ข้อมูลการลงทุน

  รายการ มูลค่า
  ราคาขายฝาก 12,000,000 บาท
  ระยะเวลาของสัญญา 12 เดือน
  อัตราผลตอบแทน 6 %ต่อปี
  รวมผลตอบแทนที่ได้รับ
  ผลตอบแทนรับล่วงหน้า 3 เดือน
  ผลตอบแทนได้รับเมื่อไถ่ถอน
  จำนวนเงินที่ต้องใช้ซื้อฝากทรัพย์สิน
  ค่าบริหารจัดการ ZAZZET
  รวมค่าใช้จ่ายการซื้อฝาก
  จำนวนเงินที่รับไถ่ถอน